Character Sheet (FINAL!)

Go down

Character Sheet (FINAL!) Empty Character Sheet (FINAL!)

Post by Ac1ds0ld13r on Sat Mar 14, 2009 11:39 pm

Code:

--------------------------------------------------------------------------------
Name:_______________________ Nature:_____________________ Generation: 13
Player:_____________________ Demeanor:___________________ Haven:
Chronicle: TBLA_____________ Clan:_______________________ Concept:
--------------------------------------------------------------------------------
  7/5/3  Physical                  Social                      Mental
Strength__________ OOOOO Charisma____________ OOOOO Perception__________ OOOOO
Dexterity_________ OOOOO Manipulation________ OOOOO Intelligence________ OOOOO
Stamina___________ OOOOO Appearance__________ OOOOO Wits________________ OOOOO
--------------------------------------------------------------------------------
  13/9/5 Talents                Skills                  Knowledges
Alertness___________ OOOOO Animal Ken__________ OOOOO Academics___________ OOOOO
Athletics___________ OOOOO Crafts______________ OOOOO Computers___________ OOOOO
Brawl_______________ OOOOO Drive_______________ OOOOO Finance_____________ OOOOO
Dodge_______________ OOOOO Etiquette___________ OOOOO Investigation_______ OOOOO
Empathy_____________ OOOOO Firearms____________ OOOOO Law_________________ OOOOO
Expression__________ OOOOO Melee_______________ OOOOO Linguistics_________ OOOOO
Intimidation________ OOOOO Performance_________ OOOOO Medicine____________ OOOOO
Leadership__________ OOOOO Security____________ OOOOO Occult______________ OOOOO
Streetwise__________ OOOOO Stealth_____________ OOOOO Politics____________ OOOOO
Subterfuge__________ OOOOO Survival____________ OOOOO Science_____________ OOOOO
____________________ OOOOO ____________________ OOOOO ____________________ OOOOO
____________________ OOOOO ____________________ OOOOO ____________________ OOOOO
____________________ OOOOO ____________________ OOOOO ____________________ OOOOO
____________________ OOOOO ____________________ OOOOO ____________________ OOOOO
--------------------------------------------------------------------------------
      Backgrounds 5            Disciplines 3              Virtues 7
____________________ OOOOO  __________________ OOOOO Conscience___________ OOOOO
____________________ OOOOO  __________________ OOOOO
____________________ OOOOO  __________________ OOOOO
____________________ OOOOO  __________________ OOOOO Self-Control_________ OOOOO
____________________ OOOOO  __________________ OOOOO
____________________ OOOOO  __________________ OOOOO
____________________ OOOOO  __________________ OOOOO Courage______________ OOOOO
--------------------------------------------------------------------------------
    Mertis/Flaws              Path of Humanity                Health
_____ _____________________
_____ _____________________                                Bruised_________ []
_____ _____________________    O O O O O  O O O O O        Hurt__________-1 []
_____ _____________________                                Injured_______-1 []
_____ _____________________          Willpower            Wounded________-2 []
_____ _____________________    O O O O O  O O O O O        Mauled________-3 []
_____ _____________________    [][][][][][][][][][]        Crippled______-5 []
_____ _____________________                                Incapacitated    []
_____ _____________________          Bloodpool
_____ _____________________    [][][][][][][][][][]  Experience Total _______
_____ _____________________    [][][][][][][][][][]  Experience Spent _______
--------------------------------------------------------------------------------
      Paths                                        Rituals
____________________ OOOOO _____________________________________________________
____________________ OOOOO _____________________________________________________
____________________ OOOOO _____________________________________________________
____________________ OOOOO _____________________________________________________
____________________ OOOOO _____________________________________________________
____________________ OOOOO _____________________________________________________
____________________ OOOOO _____________________________________________________
____________________ OOOOO _____________________________________________________
____________________ OOOOO _____________________________________________________
____________________ OOOOO _____________________________________________________
____________________ OOOOO _____________________________________________________
--------------------------------------------------------------------------------
                                    Inventory
    Weapon          ROF Dmg Clip Range                      Other
___________________ ___ ___ ____ _____      ____________________________________
___________________ ___ ___ ____ _____      ____________________________________
___________________ ___ ___ ____ _____      ____________________________________
___________________ ___ ___ ____ _____      ____________________________________
___________________ ___ ___ ____ _____      ____________________________________
                                            ____________________________________
    Armor    Bashing Lethal Aggrivated      ____________________________________
____________ _______ ______ __________      ____________________________________
____________ _______ ______ __________      ____________________________________
____________ _______ ______ __________      ____________________________________

    Retainer            Purpose                        Transportation
_______________________ ______________      ____________________________________
_______________________ ______________      ____________________________________
_______________________ ______________      ____________________________________
_______________________ ______________      ____________________________________
_______________________ ______________      ____________________________________
_______________________ ______________      ____________________________________

            Allies                                        Contacts
______________________________________      ____________________________________
______________________________________      ____________________________________
______________________________________      ____________________________________
______________________________________      ____________________________________
______________________________________      ____________________________________

Anything_Missing________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
--------------------------------------------------------------------------------
Character Information:

Height:
Weight:
Hair:
Eyes:
Skin:
Sex:
Age:
Apparent Age:
Haven:

Physical Description:

Influence:

Retainers:

Inventory:

Extra nifty Info:


Here is the sheet! Bask in my Awesomness! Character Sheet (FINAL!) 15977
Ac1ds0ld13r
Ac1ds0ld13r
Administrator
Administrator

Number of posts : 600
Age : 37
Registration date : 2009-01-22

View user profile http://wdgames.forumotion.com

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum